Toekomst

De restauratie is aanleiding grondig na te denken over het toekomstige gebruik van het gebouw. Nu zijn er maandelijks kerkdiensten, worden er regelmatig orgelconcerten gegeven en zijn er incidenteel tentoonstellingen en bijeenkomsten.

Het bestuur van de Stichting Eusebius Arnhem denkt dat de kerk meer gebruiksmogelijkheden biedt. De grote financiële inspanning die nodig is om het gebouw te behouden, rechtvaardigt een intensief maatschappelijk gebruik van de Eusebius. De kerk wordt wat ons betreft weer het hart van de binnenstad waar vele bewoners en bezoekers van Arnhem gebruik van kunnen maken.

Wij willen graag in overleg met ‘de stad’ op zoek gaan naar nieuwe activiteiten en functies, of zelfs een geheel nieuwe bestemming voor de kerk. Uiteraard respecteren we bij het zoeken naar nieuwe vormen van gebruik de cultuurhistorische waarden van het gebouw, en hebben we rekening te houden met de financiële en technische mogelijkheden. Verder moet het nieuwe gebruik van dit oude gebouw goed aansluiten bij andere ontwikkelingen in de stad.

De afgelopen periode zijn er al heel ideeën ingebracht. Lees over de huidige stand van zaken over de herbestemming het artikel:

Veel suggesties voor toekomstig gebruik kerk