Suggesties voor toekomstig gebruik

Toekomst functie Eusebius

De oproep aan Arnhemmers om nieuwe functies en activiteiten te bedenken voor de Eusebiuskerk heeft heel wat pennen in beweging gebracht: van ijsbaan tot oorlogsmuseum, van stiltecentrum tot shopping mall. Het bestuur van de Stichting Eusebius Arnhem gaat de komende maanden samen met een aantal deskundigen kijken welke functies haalbaar zijn.

Duidelijk is dat het overgrote deel van de suggesties aangeeft dat de kerk ook in de toekomst voor  het publiek toegankelijk moet blijven. Eventueel zouden bepaalde delen van de kerk bijvoorbeeld verhuurd kunnen worden aan winkels of restaurants, maar de Arnhemmers vinden wel dat de kerk vooral ‘openbaar’ moet blijven.

Nieuwe culturele bestemmingen

Vrij veel suggesties wijzen in de richting van een cultureel gebruik van de kerk. Volgens velen leent de kerk zich goed voor een museaal gebruik. Gesuggereerd zijn:

Slag om Arnhem

Een museum gewijd aan de Slag om Arnhem / operatie Market Garden

 

 

 


Kroller-Muller Museum

Een dependance van het Kröller-Möller Museum (waar rond 2002 nog sprake van was)

 

 

 


Logo Theater Museum

Adopteren van de collectie van het Theatermuseum in Amsterdam, nu nog onderdeel van het Theater Instituut Nederland dat door de bezuiniging noodgedwongende deuren moet gaan sluiten

 

 


Stedelijk Museum optie

Een stedelijk museum, gewijd aan de geschiedenis van de stad en de kerk. In dit verband is ook de suggestie gedaan om een wandelroute te creëren in de kerk op verschillende niveaus die langs een aantal historische ‘vensters’ voert.

 


Mode BiennaleEen permanent centrum voor de Mode Biënnale  zodat dit evenement een vaste plek in Arnhem krijgt.

 

 


Shopping MallEen shoppingmall voor luxe (heren)modezaken.

 

 

 

 

Huidig gebruik intensiveren met aanvullende functies

Naast suggesties voor een (geheel) nieuwe bestemming, zien veel mensen ook nieuwe mogelijkheden voor de kerk door het huidige gebruik te intensiveren (meer verhuur van zalen voor vergaderingen, bedrijfsbijeenkomsten, congressen, concerten etc.) en aan te vullen met nieuwe activiteiten. In dat verband worden genoemd:
VVV– een dependance van de VVV
– een herinneringscentrum voor de Slag om Arnhem (aanvullend op of in plaats van het huidige centrum bij de John Frostbrug)
– verschillende, flexibel op te stellen en te verhuren glazen ‘kubussen’ die gebruikt kunnen worden als kiosken voor bijvoorbeeld productpresentaties, tentoonstellingen, vergaderingen etc.

Regelmatig wordt  daarbij opgemerkt dat bij een intensiever gebruik van de kerk het middenschip van de kerk wel ‘vrij’ moet blijven voor grotere evenementen en concerten.

Religieus en levensbeschouwelijk gebruik

De religieuze oorsprong Eusebius blijkt ook nog steeds een bron van inspiratie. Er zijn verschillende reacties gedaan die pleiten voor behoud en uitbreiding van de activiteiten in de kerk op religieus en levensbeschouwelijk vlak. Zo denkt een van de Arnhemmers die reageerden, dat er juist in de drukke binnenstad behoefte is aan een stiltecentrum.
Brandende kaarsen‘Al was het maar een kleine kapel, sober maar sfeervol ingericht waar je even uit de hectiek van alledag kunt ontsnappen, een kaarsje op kunt steken en even alleen kunt zijn met je gedachten. Ik denk dat niet alleen gelovigen van alle gezindten daar behoefte aan hebben, maar ook andere mensen die zich door deze bijzondere plek willen laten inspireren’, aldus de toelichting van een van de mensen die deze suggestie deden.’

Religieus/levensbeschouwelijk gebruik en andere activiteiten hoeven elkaar niet te bijten, merkt een ander daarbij op:
De kerk zou het kloppend hart van de stad kunnen worden juist door verschillende mogelijke functies als kerkelijk, spiritueel, cultureel en zakelijk centrum, horeca en dergelijke te combineren – functies die mijn inziens meer met elkaar gemeen hebben dan dat ze elkaar bijten. Ze gaan namelijk allen over het inspireren van mensen, hen de vrijheid van geest teruggeven in een werkelijke ruimte, die ook nog eens midden in de binnenstad op een historische locatie ligt.’

Overige activiteiten

VersmarktDaarnaast zijn er nog enkele ideeën geopperd om de Eusebius een heel ander karakter te geven. De een ziet in de Eusebius een goede plek voor een overdekte versmarkt, zoals die in veel zuidelijke landen terug te vinden zijn.  Een opvallende suggestie is om in het middenschip van de kerk een ijsbaan aan te leggen die het hele jaar door geopend is (‘Icebius’) ‘Scheelt ook flink in de stookkosten’, voegt de indiener van dit plan daaraan toe.


Gebouw aanpassen
Kerkgebouw van bovenLangs verschillende kanten is  geopperd om het kerkgebouw aan te passen zodat nieuwe vormen van gebruik mogelijk worden. Meermalen is gesuggereerd de kerk (weer) aan de noordkant (richting Kerkstraat/Koningsstraat) en zuidkant (richting Markt) open te stellen.
Mensen zouden dan bijvoorbeeld dwars door de kerk van en naar de weekmarkt kunnen lopen. Nieuwe entreepartijen bij het noord- en zuidportaal zouden de kerk bovendien meer uitnodigend maken voor een bezoek aan de activiteiten.

Een verdergaande suggestie is om ‘op verantwoorde wijze’ een nieuwe, eigentijdse aanbouw aan bijvoorbeeld de zuidkant van de kerk te maken zodat er meer bruikbare vierkante meters komen die een heel andere exploitatie van de Eusebius mogelijk kunnen maken. Een enkeling suggereert daarnaast, om ook de mogelijkheid voor woningbouw (appartementen) in de kerk te onderzoeken.

Hoe verder?
Of en welke nieuwe bestemming haalbaar zijn hangt uiteraard af van meerdere factoren: de extra investering die eventueel nodig zullen zijn, de exploitatiemogelijkheden, de technische mogelijkheden van het gebouw, het behoud van de cultuurhistorische waarden van dit Rijksmonument, maar ook: de behoefte van ‘de stad’ aan functies en activiteiten op deze plek.

De komende maanden gaat een werkgroep deze mogelijkheden en begrenzingen in beeld brengen en aangeven welke functies binnen die kaders haalbaar zijn. Wanneer dat duidelijk is, zal het bestuur van de Eusebius in samenspraak met het gemeentebestuur besluiten hoe verder te gaan.