Stichting Eusebius Arnhem

De Stichting Eusebius Arnhem is verantwoordelijk voor het behoud en de exploitatie van de Grote of Eusebiuskerk in Arnhem.

Het bestuur van de Stichting Eusebius Arnhem bestaat uit:
Hans Winters, voorzitter
Frans Lomans, secretaris, vice-voorzitter
Wim Hoksbergen, penningmeester
Klara van den Berg – Veenhuizen, bestuurslid (o.a. fondsenwerving)
Jaap Clifford, (bestuurslid namens de Protestantse Gemeente Arnhem, o.a. fondsenwerving)
Petra van Stijn, bestuurslid exploitatie en fondsenwerving
Peter Berns, bestuurslid herbestemming/herinrichting toren en schip
Gert Roelofsen, bestuurslid restauratie
Bedrijfsleiding (Exploitatie )van de Stichting Eusebius Arnhem bestaat uit:
Paulien ten Broeke, bedrijfsleider
Guus op de Woert, sales & marketing

Ir. Peter Koelewijn, bouwmanager restauratie

Medewerkers van de Stichting Eusebius Arnhem bestaat uit:
Voor het onderhoud en de activiteiten in de kerk is een kleine, professionele staf verantwoordelijk, die ondersteund wordt door een groot aantal vrijwilligers. Er is overigens altijd ruimte voor nieuwe vrijwilligers! Voor vrijwilligers vacatures kunt u mailen naar info@eusebius.nl

Contact
Informatie over activiteiten in de kerk, vrijwilligerswerk etc. is te verkrijgen bij het bureau van de Stichting Eusebius Arnhem:

Stichting Eusebius Arnhem
Kerkplein 1
6811 EB Arnhem
tel.  026-4435068
fax. 026-4431334
info@eusebius.nl