Tijdlijn

De vroege voorgangers

893 Een verwijzing in de goederenlijst van de St. Salvatorabdij in Prüm bewijst dat er in de 9e eeuw in Arnhem al een kerk stond. In 1959 worden bij opgravingen de restanten van deze kerk gevonden.
1420-1422 Uitbreiding van de St. Maartenskerk onder leiding van Jacob van Boege.

Bouw van de huidige kerk

1452 Begin van de bouw van een nieuwe, laatgotische kerk, pal naast de oude, romaanse Maartenskerk die later wordt afgebroken.
1453 De abdij in Prüm schenkt de relieken van St. Eusebius aan de Arnhemse parochiekerk.
1479 Het uurwerk van de oude toren wordt op de Paasavond overgebracht van de oude naar de nieuwe toren. Bouw van het zuiderportaal.
1503 St. Annakapel ten noorden van de toren gereed.
1511 Afbraak van de laatste resten van de oude kerk. Begin van de bouw van het transept.
1536 De kooromgang is gereed.
1538 Hertog Karel van Gelre wordt in de Grote Kerk begraven
1550 De onderbouw van de toren wordt met bijna zeven meter verhoogd.
1560-1568 Met de bouw van het hoogkoor wordt de kerk voltooid.

Van katholiek naar protestant

1578 Arnhem wordt een protestantse stad. In de navolgende jaren worden de katholieken uit het openbare en religieuze leven van Arnhem verbannen.
1579 De katholieken mogen geen missen meer vieren in de Eusebius. Het gebouw wordt een protestantse kerk.
1599-1609 Alles wat nog herinnert aan de katholieke eredienst wordt uit de kerk verwijderd of kapot geslagen. De reliekhouder van Eusebius is dan al in Deventer in veiligheid gebracht en keren pas in 1622 terug naar Arnhem.

Vernieuwing en verval

1633 Blikseminslag en brand in de vieringtoren op het dak van het schip.
1650 De toren wordt verhoogd, onder andere om ruimte te maken voor een carillon.
1737 Weer blikseminslag, ditmaal in de toren.
1783 Vervanging van het vervallen gotische noordportaal door een portaal in typisch 18e eeuwse, classicistische stijl.
1851 Totale vernieuwing van het interieur van de kerk.
1893 De kerk verkeert in slechte staat. De Vereeniging tot restauratie van de Grote of St. Eusebiuskerk probeert geld voor de restauratie bijeen te brengen.
1894-1930 De eerste grote restauratie zal 26 jaar duren. Koor, schip en transept worden aangepakt, evenals het interieur.

Verwoest en herbouwd

1944 Op 17 september 1944 landen Britse parachutisten rondom Arnhem. De Slag om Arnhem barst los. In de nacht van 19 op 20 september brandt de kerk volledig uit.
1945 Waarschijnlijk in maart 1945 stort de toren grotendeels in, en sleurt in zijn val ook grote delen van het schip mee. De Grote of Eusebiuskerk verandert in een ruïne.
1947 Met het plaatsen van nieuwe daken op koor en transept wordt een daadwerkelijk begin gemaakt met de herbouw en restauratie.
1961 Op zaterdag 21 oktober wordt de kerk officieel weer in gebruik genomen, in aanwezigheid van koningin Juliana.
1964 Ook de toren is gereed, 20 jaar na de Slag om Arnhem.

Opnieuw restaureren

1973 Zware stormschade. Een een deel van een gewelf vaklt naar beneden. Het gebouw wordt nauwkeurig onderzocht. Een deel van de bij de herbouw gebruikte natuursteen blijkt ernstig te zijn verweerd.
1981-1994 Nieuwe restauraties van kerk en toren. Binnen enige jaren beginnen er echter weer brokken van de kerk te vallen.
2009 Steiger rond de toren om veiligheid te bieden tegen vallend gesteente, het gebouw grondig te kunnen onderzoeken en als voorbereiding op de restauratie.
2011 Op 25 augustus begint het herstel van de Lantaarn, het bovenste deel van de toren