Samen sterk voor de Eusebius!

Samen geven we de Eusebius een nieuwe toekomst!

De Grote of Eusebiuskerk is al eeuwenlang het meest gezichtsbepalende gebouw van Arnhem. Het stadsgezicht van Arnhem is niet compleet zonder dit fraaie en rijkgedecoreerde gebouw dat met zijn 96 meter hoge toren al sinds de late middeleeuwen trots uitsteekt boven de omliggende bebouwing. In de vijf eeuwen van zijn bestaan moest de Eusebius vaker worden hersteld en gerestaureerd. Dat is onvermijdelijk bij dergelijke grote, oude en complexe monumenten. Niemand kan zich Arnhem voorstellen zonder de Eusebius. Toch is dat de harde realiteit wanneer we er niet in slagen het verval te bestrijden. Zonder een grondige restauratie zal de Eusebius onherroepelijk in steeds slechtere staat geraken en op den duur niet meer toegankelijk zijn voor het publiek.

“De geschiedenis van de Eusebius is óók een geschiedenis waarin overheden, burgers en bedrijven samen herhaaldelijk de kracht opbrachten om de kerk te ondersteunen. Meer dan vijf eeuwen lang, in goede en in slechte tijden, hebben de Arnhemmers de Eusebius voor de toekomst weten te behouden. Nu is het aan ons om de Eusebius over te dragen aan een volgende generatie. We gaan daarbij het maatschappelijk gebruik van het gebouw een krachtige impuls geven zodat de Eusebius het bruisend middelpunt wordt van het centrum van Arnhem. Met de de campagne Samen Sterk voor de Eusebius! doen we een beroep op iedereen om naar vermogen een steentje bij te dragen.

Wij hopen op uw steun te mogen rekenen. Alvast bedankt!”

Hans Winters, namens bestuur
Stichting Eusebius Arnhem


Onder het motto ‘Samen sterk voor de Eusebius!’ wordt de komende jaren een beroep gedaan op iedereen. Nu het economisch minder gaat voor velen, zijn vele schouders nodig om de Eusebius te behouden voor Arnhem. Stichting Eusebius Arnhem heeft zich ten doel gesteld om €2 miljoen in te zamelen van de Arnhemmers, het bedrijfsleven en vermogensfondsen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een steentje bij te dragen:

VIJF REDENEN OM STERK TE STAAN VOOR DE EUSEBIUS

1. Bouwkundig meesterwerk
2. Spiegel van de geschiedenis
3. Symbool van de Slag om Arnhem
4. Bepalend voor het aanzien van de stad
5. Een levendige ontmoetingsplaats

 

ANBIDe Stichting Eusebius Arnhem is een  Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat donateurs van de SEA hun giften zelfs voor 125% mogen aftrekken van de inkomstenbelasting of voor 150% voor de vennootschapsbelasting.


 

Contact Samen sterk voor de Eusebius

Campagne ‘Samen sterk voor de Eusebius!’
g.opdewoert@eusebius.nl, 026 4435068

IBAN Rekeningnummer NL15RABO0167741012

Kerkplein 1
6811 EB   ARNHEM
T: + 31 (0)26 4435068
E: info@eusebius.nl
Twitter: @ArnhemEusebius
Facebook:  Stichting Eusebius Arnhem