Orgelconcerten

Door het jaar zijn er regelmatig orgelconcerten op het befaamde Orgelmuziek op ZondagmiddagStrumphlerorgel in de Eusebiuskerk. Van  september tot juni speelt stadsorganist  Johan Luijmes iedere derde zondagmiddag van de maand orgelmuziek en in de zomermaanden juli en augustus zijn er wekelijkse bespelingen op de woensdagavond door verschillende organisten. Kijk op de agenda wanneer de eerstvolgende concerten zijn. De toegang bij de orgelconcerten is gratis. Na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage geven. Kijk in onze agenda voor de data van orgelconcerten.

De Zondagmiddag Orgelconcerten worden van september 2016 tot en met juni 2017 op de onderstaande data gehouden en beginnen om 16.15 uur.

  • 18 september Gaat niet door, is gecanceld
  • 16 oktober
  • 20 november
  • 22 januari
  • 19 februari
  • 19 maart
  • 23 april
  • 21 mei
  • 18 juni
Over het Strümphlerorgel
Het Strümphlerorgel in de Grote- of Sint Eusebiuskerk is meer dan 200 jaar oud. Het naamplaatje boven de speeltafel vermeldt als bouwjaar 1795, een brochure over de geschiedenis van het instrument noemt als datum van ingebruikname 1 juni 1796.
De orgelbouwer is geboren in Lippstadt (D) in 1739. Hij had zich al vroeg in Amsterdam gevestigd en had al meerdere kleien en middelgrote instrumenten op zijn naam staan toen hij zijn grootste opdracht kreeg: een orgel voor het nieuwe gebouw van de Hersteld Evangelisch Lutherse Kerk aan de Kloveniersburgwal te Amsterdam.

Was deze kerkgemeenschap zo rijk? Dat niet zozeer, maar men had wel een sponsor; ook toen al. Het is nog te lezen op het schild dat als ornament in de orgelkas is opgenomen: “Van ’t geen Jan Bouwman gaf/ tot opbouw dezer kerk / staat ook, tot eer van God / dit sierlijk orgelwerk”. Dat de vorm van het gewelf van de “Kloof” bepalend was voor de vorm van de orgelkas is nog te zien. Bovenop de orgelkas, precies in het midden, ziet men vaak een beeltenis van koning David met zijn harp; vorstelijk staande. Er was echter voor een staande David onvoldoende hoogte , nu zit hij er wat ineengedrongen bij.

Grote bekendheid kreeg het instrument toen de in 1898 benoemde 20-jarige Jan Zwart vanaf 1929 wekelijks orgelbespelingen gaf voor het toen nog nieuwe medium: de radio. Elke maandagmiddag anderhalf uur! Voor de vertolking van orgelwerken uit de Romantiek had Jan Zwart een Zwelwerk van 8 stemmen laten plaatsen. Als musicus met gevoel voor historie werd er niet in de bestaande constructie en dispositie ingegrepen; dit siert hem postuum nog, want dat ging in de regel niet zo. Lees hier meer over het Strumphlerorgel. 

Klik hieronder om het orgel te beluisteren 

 

Verkocht
Het kerkgebouw in Amsterdam kwam buiten gebruik en de “Kloof” werd bank-archief en het orgel werd verkocht naar Arnhem waar door de oorlogshandelingen het Wagner-orgel geheel vernietigd was. Over die verkoop is heel wat te doen geweest; over het verlies voor Amsterdam, over de restauratiefirma, over de capaciteit voor de veel grotere Eusebius, over het Zwelwerk dat niet meegekocht werd, kortom: het gebruikelijke wel en wee van cultuurgoed. Het orgel kwam in een geheel gerestaureerde kerk, een gebouw dat praktisch vanaf de grond opnieuw opgebouwd was.
Dat riep om gebruiksproblemen, en die kwamen er ook. De nagalmtijd in de lege kerk was enorm: 10 seconden op het gehoor en bij nauwkeurig nameten nog meer. Voor het orgel betekende dat: grote onduidelijkheid voor de lage tonen, en onbalans tussen hoog en laag. Na een 2de restauratie is er op veel hout en op goede plekken absorptie-materiaal ingebracht, zodat het instrument nu optimaal klinkt.

Gemeentezang
Hoewel men anders zou vermoeden, heeft het in de Nederlanden lang geduurd voordat het algemeen geaccepteerd werd, dat bij gemeentezang het orgel mocht worden gebruikt. Ook waren orgels al behoorlijk ontwikkeld voor er sprake was van gemeentezang.
De instrumenten waren vooral eigendom van de burgerlijke gemeente en die overheid bepaalde wanneer er gespeeld werd, vaak door de week en ’s zondags voor en na de dienst.
Pas in de loop van de 17de eeuw werd gemeentezang- begeleiding min of meer vanzelfsprekend. En zo heeft ook dit instrument aanvankelijk uitsluitend gefunctioneerd.

(gegevens voor deze tekst werden ontleend aan een orgel verjaardagsrede van Johan van Dommele, van 1959 tot 1995 vaste bespeler van het instrument)

Stadsorganist Johan LuijmesJohan Luijmes
Johan Luijmes behaalde zijn diploma’s voor orgel bij Bert Matter aan de Hogeschool voor de kunsten te Arnhem. Aan het zelfde instituut studeerde hij af als beeldend kunstenaar. Luijmes was een van de oprichters van muziektheater de Plaats in Arnhem.

Vanaf 1995 is hij organist van de Eusebiuskerk in Arnhem en vanaf 2000 stadsorganist van Arnhem. Hij heeft een internationale concertpraktijk. Van 2002 -2009 leidde hij intro in situ, productiehuis voor hedendaagse muziek te Maastricht.  Sinds de oprichting van het Orgelpark in Amsterdam in 2007 is Luijmes artistiek leider. Daarnaast was hij wissellector aan de Hogeschool Zuyd en is hij gastdocent op o.a. de Amsterdamse Rietveld academie.

Als stadsorganist van de gemeente Arnhem is hij verantwoordelijk voor de gemeentelijke orgels. Luijmes concerteert 10 keer per jaar op het Strümphlerorgel in deze kerk.