Ontwerpwedstrijd noord- en zuidtransept

Uitslag ontwerpwedstrijd

Na rijp beraad heeft de jury zich uitgesproken over de ingediende ontwerpen en de volgende verdeling van de prijzen is vastgelegd:

             1e prijs

 1. LICHTKAMERS, ODC en suzannelinders a&o, Rotterdam

              2e prijs

 1. NOORD- EN ZUIDTRANSEPT, Niels Ponjee en Pieter de Ruijter, Eindhoven

              3e prijs ex aequo

 1. ARNHEMSE ONTMOETING, Van Hoogevest Architecten, Amersfoort
 2. CUT, TURN, MOVE & CONNECT, Nexit architecten, Arnhem
 3. DE DEUREN, GAJ|VBW architecten/K3 architectuur, Arnhem

De verantwoording van de keuze van de jury is aangegeven in het bijgevoegde juryrapport.

jurering05

Waarom een nieuwe noord- en zuidentree?

De Eusebius krijgt in de toren en de naastliggende kapellen een permanente tentoonstelling over de Slag om de Brug. De huidige ingangspartij van de toren wordt daarvoor ter beschikking gesteld. Om een goede exploitatie van het schip van de Eusebius mogelijk te maken is het nodig dat het schip wordt voorzien van eigen uitnodigende entrees aan de noord- en zuidkant van het transept.

De Eusebius ligt nu als een barrière tussen de oude stad en de Markt met het Huis der Provincie / de Rijn. De nieuwe entrees maken een doorgang dwars door het schip mogelijk, zoals dit in het verleden, tijdens de Middeleeuwen, ook al mogelijk was. De noord-zuidas in de transepten kan zodoende een belangrijke verbindingslijn, in de stad worden.

Voor het ontwerp van de nieuwe entrees in het noord- en zuidtransept wordt een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Om een rijke keuze aan frisse ontwerpideeën voor de entrees te kunnen krijgen, worden niet alleen professionele ontwerpers, maar ook andere geïnteresseerden uitgenodigd om deel te nemen aan de wedstrijd.

Lees hier het volledige verslag over de ontwerpwedstrijd.

De jury bestaat uit:

 • Saskia Bak, directeur Museum Arnhem
 • Kees van Esch, voormalig directeur Gelders Genootschap
 • Gijs Frencken, stedenbouwkundige gemeente Arnhem
 • Peter Koelewijn, SEA bouwmanager, secretaris van de jury
 • Job Roos, restauratiearchitect, lid van het kwaliteitsteam Zuidelijke Binnenstad
 • Ady Steketee, coordinator ontwerpateliers Academie van Bouwkunst Artez
 • Hans Winters, voorzitter van het bestuur van de SEA, voorzitter van de jury

3e ronde: Stemmen
Tot 27 juni kon een stem worden uitgebracht op een van de ontwerpen. De jury gaat zich er nu over buigen.

2e ronde: uitwerking ontwerpen
De stichting heeft vijf uitgewerkte ontwerpen ontvangen. Tot en met 27 juni kan een voorkeursstem worden uitgebracht op de volgende ontwerpen:

A. ARNHEMSE ONTMOETING, Van Hoogevest Architecten
B. CUT, TURN, MOVE & CONNECT, Nexit Architecten
C. LICHTKAMERS, ODC en suzannelinders a&o
D. NOORD- EN ZUIDTRANSEPT, Niels Ponjee en Pieter de Ruijter
E. DE DEUREN, GAJ-VBW | K3

1e ronde: jury kiest deelnemers
Er zijn in februari 92 ontwerpen tentoongesteld in de Annakapel van de Eusebius.

De jury koos op 29 februari 6 deelnemers bekend die door gaan naar de tweede ronde. Zij worden vervolgens uitgenodigd om hun ontwerpidee verder uit te werken tot een voorlopig ontwerp met plan van aanpak en prijsaanbieding.

De volgende ontwerpen gaan door naar de 2e ronde

 • 1. Van Hoogevest Architecten, Jan Roest en Ron Verduijn
 • 73.  Nexit Architecten, Addy de Boer
 • 78. ODC Architecture, Laurens de Boer en Suzanne Linders
 • 91. Niels Ponjee en Pieter de Ruijter
 • 113. LFOA architects, Laura Font en O.J. (Oscar) Andrade
 • 146. GAJ|VBW architecten/K3 architectuur, Alex Brouwer e.a.

Lees hier de motivatie van de jury

Voorronde: inzenden van ontwerpen
Het termijn voor de inzending van een ontwerp voor de Noord- en Zuidentree van de Eusebius in Arnhem is werd op 29 januari j.l. gesloten. Wij hebben 92 zeer creatieve en uiteenlopende ontwerpen mogen ontvangen. Alle inzendingen werden tentoongesteld in februari.

Interview RTV Arnhem met bouwmanager Peter Koelewijn over de ontwerpen.