Nalatenschap

De Eusebius in uw testament

Wilt u in de toekomst een bijdrage leveren aan het behoud van de Eusebius te Arnhem?
Dan kunt u de Stichting Eusebius Arnhem (SEA) opnemen in uw testament. Door middel van een legaat kunt u een vast bedrag of een bepaald goed nalaten, of een deel (percentage) van uw nalatenschap bestemmen voor het goede doel.

Eusebius Arnhem
Voor een juiste afwikkeling bij de notaris is het van belang de officiële tenaamstelling van de stichting in het testament op te laten nemen: “Stichting Eusebius Arnhem”, statutair gevestigd te Arnhem, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 09084933. Wij informeren u graag vrijblijvend over het nalaten aan de Stichting Eusebius Arnhem.
Neem hiervoor contact op via telefoonnummer 026-4435068, e-mail info@eusebius.nl of informeer bij uw notaris.

De Stichting Eusebius Arnhem is een ANBI-instelling en betaalt dus geen schenk- of erfbelasting. Neemt u de Eusebius op in uw testament, dan weet u zeker dat uw geld goed wordt besteed. Nalaten aan een goed doel kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is niet voldoende.

Vijf redenen om sterk te staan voor de Eusebius
1. Bouwkundig meesterwerk
2. Spiegels van de geschiedenis
3. Symbool van de Slag om Arnhem
4. Bepalend voor het aanzien van de stad
5. Een levendige ontmoetingsplaats

Het behoud van de Eusebius te Arnhem kost veel geld. Alleen al het reguliere onderhoud vergt 1000 euro per dag! Bovendien is er een ingrijpende restauratie nodig om de kerk voor de komende generaties in stand te kunnen houden. Donaties zijn dan ook altijd van harte welkom.

Wat doet de Stichting Eusebius Arnhem met een nalatenschap?
Allereerst is het zo dat de SEA een erfenis rechtstreeks zal besteden aan het behoud van de Eusebius te Arnhem. Een erfenis kan soms niet in één jaar uitgegeven worden. Financiële middelen moeten met zorg besteed worden. Daarom geldt een maximale termijn van drie jaren waarin een erfenis een bestemming krijgt. Naar wens kan de SEA een projectrapportage geven aan de familie over de bestede middelen.

Elke erfenis is voor ons bijzonder, met alle bijdragen groot of klein kunnen we er voor zorgen dat de waardevolste nalatenschap van de stad Arnhem blijft behouden.

Klik hier voor de brochure over nalatenschap