Over deze site

Deze site is een initiatief van de Stichting Eusebius Arnhem.

De historische gegevens zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op het standaardwerk van historicus A. G. Schulte, ‘Eusebius, ‘IJkpunt van een stad’ verschenen bij uitgeverij Matrix in Utrecht in 1994 (in de hal van de kerk zijn nog exemplaren van dit boek te verkrijgen).

De afbeeldingen zijn onder andere afkomstig van Het Gelders Archief. We hebben zo goed mogelijk getracht alle bronnen te verifiëren en recht te doen aan de auteursrechten.

De site is gemaakt in WordPress.

Concept, teksten en ontwikkeling: Paul Baeten, Journalistiek en Communicatie
Vormgeving: 2D3D, Bureau voor 2- en 3-dimensionale vormgeving
Historisch advies en essays over de geschiedenis van de kerk: Martin Pieterse.