Herdenkingsraam in de Annakapel

Herdenkingsraam

Het herdenkingsraam is een zogeheten apostelraam, gewijd aan Simon de Zeloot. Op het raam wordt de vlucht voor oorlogsgeweld en verwoesting het thema vormen. Het thema is gebaseerd op Mattheus 24. vs. 2 ‘Hier zal geen steen op de ander blijven’, wat ook van toepassing het in 1944 zwaar getroffen Arnhem.

Initiatiefnemers
Bij de gelegenheid van de vijftigste herdenking van de Slag om Arnhem heeft het comité van Arnhemse burgers zich ervoor beijverd om een gedenkenraam te laten maken voor de “Kleine Eusebius” die in 1990 gesloopt is.
Door particulier initiatief, dat werd ondersteund door de Arnhemse Monumentencommissie, werd er op aangedrongen in elk geval de monumentale beglazing van de Kleine Eusebius te redden. Het raam is toen gedemonteerd en voorlopig opgeslagen. Er formeerde zich een nieuw comité, die zich inzetten om het glas in lood raam in de St. Walburgis of de Grote of Eusebiuskerk te plaatsen. glazenier Bas Beckers heeft het raam om technische redenen aangepast in vorm en geplaatst in de Annakapel van de Eusebius.

Kunstenaar: Joop Janssen (1914-1993)