Culturele ANBI

 Stichting Eusebius Arnhem (SEA)

 • RSIN nummer: 8008 07 765
 • Kerkplein 1, 6811 EB Arnhem
  T:  026-4435068 F: 026-4431334 E: info@eusebius.nl
 • www.eusebius.nl
 • Het bestuur van de SEA bestaat uit:
  Hans Winters, voorzitter
  Frans Lomans, secretaris, vice-voorzitter
  Wim Hoksbergen, pennigmeester
  Klara van den Berg – Veenhuizen, bestuurslid
  Jaap Clifford (bestuurslid namens de Protestantse Gemeente Arnhem)
  Petra van Steijn, bestuurslid exploitatie en fondsenwerving
  Peter Berns, bestuurslid herbestemming/herinrichting toren en schip
  Gert Roelofsen, bestuurslid restauratie
 • Het beleidsplan

Stichting behoud Strumphler Kerkorgel (Jan Zwart) Eusebius Arnhem (SEA)

 • RSIN nummer: 8530 13 597
 • Kerkplein 1,  6811 EB Arnhem
  T: 026-4435068 F: 026-4431334 E: info@eusebius.nl
 • www.eusebius.nl
 • Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
  Mr. F.P. Lomans, voorzitter
  Mw. K.H. van den Berg – Veenhuizen, secretaris
  J. van Clifford, penningmeester
  P. ten Broeke , lid
  J. Luijmes, lid
 • Het beloningsbeleid:
  De bestuursleden van de Stichting zijn onbezoldigd.
 • Opgericht: 16 juli 2013
 • Doelstelling: Het inzamelen van gelden ten behoeve van behoud, restauratie en promotie van het Strumphler Kerkorgel in de Eusebiuskerk in Arnhem.
 • Balans ultimo 2013:
 • Rekening courant Stichting Eusebius Arnhem € 15.000
 • Kapitaal € 15.000
 • St. Behoud Strumphler Kerkorgel Arnhem, jaarrekening 2014
 • 2015 Financieel rapport van orgelstichting 2015