Na 1579 | Van katholiek naar protestant

De kerk verschiet van kleur

De Eusebiuskerk is gesticht door katholieke gelovigen, maar werd na de Hervorming in de tweede helft van de 16e eeuw een protestantse kerk. Op 20 juni 1579 werd de kerk voor de katholieke eredienst gesloten.

De kerk verschoot daarmee van kleur, niet alleen in religieus opzicht, maar ook  letterlijk. De protestanten  hadden heel andere opvattingen over de inrichting van een kerkgebouw en versoberden met name het interieur ingrijpend.
Op 19 september 1580 werden zowel in de Eusebius als in de Walburgiskerk de heiligenbeelden vernietigd. In de daarop volgende jaren werden nog meer altaarstukken, schilderijen en beelden die herinnerden aan het katholieke verleden uit de kerk verwijderd en werden de muur- en gewelfschilderingen met kalk overgewit.

Interieur in de 19e eeuw: in de protestantse eredienst staat de kansel centraal

Interieur in de 19e eeuw: in de protestantse eredienst staat de kansel centraal

De kerk behield in de volksmond echter toch de naam Eusebiuskerk. Ook toen er in 1865 aan het Nieuwe Plein een tweede Eusebiuskerk (‘de kleine St. Eusebius’) werd gebouwd voor de katholieke eredienst. Deze kerk is 1990 gesloopt.

Lees ook: ‘Van Perzisch tapijt naar strak, wit en leeg’ over  de overgang van katholiek naar protestant.