Adopteer een beeld of ornament!

Adopteer een beeld of ornament

Adopteer een beeld of ornament

TOELICHTING ADOPTIEPROGRAMMA
Het Adoptieplan is aan te vragen via g.opdewoert@eusebius.nl

Honderden bijzondere objecten in en aan de Eusebius bepalen het beeld en unieke karakter van de kerk en zijn het daarom extra waard gerestaureerd te worden en bewaard te blijven voor de toekomst. Deze objecten variëren van grote vensterpartijen, die zorgen voor het  fraaie licht in het gebouw, tot de bijna 100 unieke beelden op de luchtbogen en vele kleine bijzondere kraagstenen: sculpturen met historische en fantasiefiguren die bouwers en restaurateurs in de loop der eeuwen aanbrachten.

Door een object te adopteren garandeert u de restauratie en het onderhoud van deze beeldbepalende ornamenten en houdt u dit bijzondere cultureel erfgoed in stand. Hierna vindt u een eerste overzicht van te adopteren objecten.

Adoptiebijdragen
Aan de objecten zijn verschillende adoptiebedragen verbonden, afhankelijk van de omvang, uniciteit, cultuurhistorische waarde en de restauratie- en/of onderhoudskosten. In nader overleg lichten we dat graag toe. Voor meer informatie mail naar g.opdewoert@eusebius.nl  of bel 026-4435068.

Aantal

Object

Adoptiebijdrage per object

15

Vensterpartijen

€50.000 – €250.000

85

Luchtboogbeelden

€25.000 – €50.000

200

Kraagstenen

€2.500 – €5.000

Gespreide fiscaal zeer gunstige bijdrage
Uw adoptie garandeert restauratie en onderhoud voor langere tijd. Het past dan ook dat u uw uw bijdrage over meerdere jaren spreidt. Doet u dat uit privé-vermogen voor minimaal 5 jaren , dan stellen we u graag voor om uw bijdrage per lijfrenteschenking te voldoen. Adopteert u als bedrijf een object dan stellen we voor uw bijdrage te spreiden over minimaal 3 jaar.

Omdat de Stichting Eusebius Arnhem door de overheid wordt erkend als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is uw bijdrage in dat geval namelijk zeer gunstig fiscaal aftrekbaar: uw privé bijdrage is onder bepaalde voorwaarden voor 125% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, uw bedrijfsadoptie voor 150% voor de Vennootschapsbelasting!

Samen bijdragen: Samen Sterk voor de Eusebius!
U kunt ook samen met anderen een object adopteren: bijvoorbeeld als gilde van regionale bedrijven in een branche, maar ook als familieleden , leden van een sportvereniging of –team,  bewonersvereniging, inwoners van een straat etc.  Iedereen kan zo een steentje bijdragen.

Wat krijgt u daarvoor terug?

  • De zekerheid dat uw geadopteerde object gerestaureerd wordt voor vele jaren: de toekomst
  • Een certificaat
  • Een ingelijste afbeelding met beschrijving van de uniciteit en historische waarde
  • Desgewenst vermelding van uw naam op een bedankbord bij de ingang van de Eusebius
  • Een uitnodiging om te komen kijken als men uw adoptie-object gaat restaureren, schoonmaken  of herplaatsen
  • Overige wensen in overleg